Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sme v Európe
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008816
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46372 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove existuje viac ako 120 rokov, síce nie s rovnakou organizáciou, ani tými istými odbormi. Od začiatku svojej existencie sa škola prispôsobuje zmenám a potrebám spoločnosti, a to nás motivuje k uvedomovaniu si súčasných potrieb žiakov, rodičov, národa a celej Európy. Preto by sme sa chceli zapojiť do mobility žiakov v európskychinách a realizovať v prvom kroku tento projekt. Projektu umožní 20 študentom druhého a tretieho ročníka učebných a študijných odborov získať a rozvíjať čo najviac odborných kompetencií počas troch týždňov v Maďarsku alebo Rakúsku: Žiaci v učebnom odbore 2964 H cukrár, v počte 5 žiakov v Maďarsku, 5 žiakov v Rakúsku, majú možnosť: - nadobudnúť vedomosti a zručnosti pri príprave výrobkov z čokolády a karamelu - spoznať nové techniky a spôsoby prípravy, moderné vybavenie cukrárenských zariadení ako aj obsluhu jednotlivých zariadení - osvojiť si prípravu tradičných maďarských sladkostí, ako Gundel palacinky, dobošová torta, zákusky Rigo Janči, maďarský krémeš - osvojiť si prípravu tradičných rakúskych zákuskov, ako rakúske cinnabon - škoricové slimáky, višňové rezy - Schwarzwälder-Kirschnitte, rakúske praclíky Žiaci v študijnom odbore 6445 K kuchár, v počte 5 žiakov v Maďarsku, 5 žiakov v Rakúsku, majú možnosť: - získať nové poznatky o rakúskych potravinách, koreninách a regionálnych bioproduktoch, využitie tekvicového oleja, príprava miestnych delikates, rôzne druhy tirolských knedlí a ich využiteľnosť pri príprave v praxi - osvojiť si maďarskú/rakúsku regionálnu kuchyňu, ktorá sa zameriava predovšetkým na produkty z danéhoa a jednoduchosť prípravy a tieto vedomosti aplikovať v rozvoji regionálnej kuchyne doma - získať nové vedomosti a zručnosti v moderných trendoch a pri príprave rakúskych múčnikov - osvojiť si prípravu tradičných maďarských jedál, ako maďarský guláš, plnená kapusta, maďarský perkelt, rybacia polievka "halászlé" - osvojiť si prípravu tradičných rakúskych jedál, ako viedenský tafelspitz, viedenská "šnicľa" so zemiakovým šalátom, salzburské halušky, parené buchty Germknödel Medzi hlavné ciele projektu patria aj všeobecné kompetencie: - komunikatívne zručnosti – môžu sa zdokonaliť v cudzom jazyku aj v odbornej terminológii - intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti - schopnosť pracovať samostatne, schopnosť pracovať v skupine - tvorivosť - podnikateľské spôsobilosti - spôsobilosť byť demokratickým občanom. Výsledky očakávame hlavne v rozvíjaní odborných a jazykových zručností účastníkov, v ich lepšom postoji ku štúdiu, šírení svojich zážitkov stáže medzi spolužiakov aj medzi žiakov základných škôl. Mala by sa zvýšiť záujem žiakov o našu školu, zlepšiť kvalita vyučovania a dlhodobým prínosom by mala byť zmena učebných plánov.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
Prešov