Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008574
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32625 €
Koordinátor:Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
Dubnica nad Váhom