Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008659
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:151840 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trenčín