Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA103-008730
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:112988 €
Koordinátor:Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislava