Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA202-008909
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:194120 €
Koordinátor:Stredná odborná škola automobilová
Bratislava