Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA202-008970
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:260420 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice