Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štiavnica pre dobrovoľníkov, dobrovoľníci pre Štiavnicu
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000449
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:42627 €
Sumár projektu:Nadácia Baden-Powella predkladajúca projekt je skúsená organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi od roku 2005. V projekte ide najmä o podporu občianskeho aktivizmu, rozvoj turizmu a tým aj zamestnanosti na miestnej a regionálnej úrovni, ďalšie napredovanie práce s mládežou, rozvoj environmentálneho myslenia. Prínosom bude aj interkultúrny rozmer projektu. Aktivity budú v Banskej Štiavnici vykonávať celkovo šiesti dobrovoľníci z Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a Gruzínska Títo mladí ľudia spadajú do kategórie mladých ľudí nedostatkom príležitostí. Aktivity projektu budú prebiehať v priebehu rokov 2015 až 2017.
Koordinátor:Nadácia Baden-Powella