Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I´m volunteer, nice to meet you!
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000451
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16501 €
Sumár projektu:V rámci schváleného projektu budú v regióne Orava hosťovaní celkovo 2 dobrovoľníci z Rumunska a Portugalska. Projekt je zameraný na búranie predsudkov a stereotypov k cudzincom v regióne Orava zo strany mladých ľudí. Súčasne má realizovaná dobrovoľnícka služba smerovať k tomu, aby mladí ľudia z Oravy mali väčší záujem o projekty Európskej mobility. Dobrovoľníci sa budú podieľať na aktivitách zabezpečujúcich fungovanie kancelárie hostiteľskej organizácie, podieľanie sa bežných aktivitách organizácie, zabezpečovanie aktivít v centre voľného času (kreatívne workshopy), treťou oblasťou, ktorú bude zabezpečovanie jazykových hodín v partnerskej škole. Aktivity budú prebiehať od septembra 2015 do augusta 2016.
Koordinátor:V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze