Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Work with pure children and disable youth in Azerbaijan
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000452
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2539 €
Sumár projektu:Predkladaná Európska dobrovoľnícka služba slovenskej dobrovoľníčky, ktorú vysiela OZ Viac z Oravy bude prebiehať od mája 2015 do septembra 2015 v Azerbajdžane. Dobrovoľníčka bude v mládežníckom centre v Baku, kde bude sprostredkovať deťom a mladým v centre kvalitné vzdelanie a iné kreatívne aktivity za účelom zlepšenia ich šancí uplatniť sa na trhu práce a tiež učiť ich ako tráviť svoj voľný čas správnym a hodnotným spôsobom. Okrem zmienených aktivít projekt napomôže rozvinutiu solidarity, vzájomnej tolerancie a porozumenia medzi rôznymi kultúrami, náboženstvami za účelom posilnenie Východného partnerstva.
Koordinátor:V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze