Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time For Personality Mobility
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000454
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46394 €
Sumár projektu:Projekt predkladá OZ Stopy spoločne so svojimi partnermi z Ukrajiny, Čiech, Španielska, Poľska a Estónska. Žiadosť v sebe zahŕňa krátkodobú EDS (3 dobrovoľníci), dlhodobú EDS s partnerskouinou (1 dobrovoľník), dlhodobú EDS s programovýmiinami (4 dobrovoľníci). Projekt má ambíciu pripraviť mladých ľudí na budúcnosť a podporiť celkový rast ich osobnosti. Projekt chce tiež ponúknuť pomocnú ruku mladým znevýhodneným ľuďom tým, že im ponúkne priestor a aktivity na sebarealizáciu, osobnostný rast a zmenu hodnôt. Aktivity EDS budú prebiehať od júla 2015 do augusta 2016.
Koordinátor:Občianske združenie STOPY