Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Don´t be a couch potato
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000455
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11775 €
Sumár projektu: Projekt sa zameriava sa na obohacovanie mládeže v oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu a činností spojených do občianskej angažovanosti prostredníctvom športu, zdravotnej gramotnosti, kultúry. Zahŕňa 25 mladých ľudí so Slovenska, Srbska, Turecka, Cypru a Arménska s cieľom zvýšiť ich znalosti o zdravom a aktívnom životnom štýle, pohybových aktivitách, ktoré možno urobiť miesto strácania času pomocou počítača a "stretnutie" na sociálnych sieťach. Mládežnícka výmena sa bude konať od 1. do 8. augusta 2015 v Ružomberku.
Koordinátor:Youth Empowerment in a European Society