Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sun for inclusion
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000457
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10168 €
Sumár projektu:Projekt predkladá skúsená organizácia SPOSA, v projekte budú hosťovať počas krátkodobej EDS 15 dobrovoľníci z Arménska, Gruzínska, Moldavy, Ruska, Litvy a Nemecka. Dobrovoľníci majú byť zapojení do letného tábora, ktorý je pripravený pre osoby trpiace autizmom a pre ich rodičov. Ciele projektu sú nasledovné: podporovať neformálne vzdelávanie u osôb so zdravotným znevýhodnením, objasniť problémy ľudí s nedostatkom príležitostí, otázky ich integrácie a prispieť k riešeniu týchto problémov, podporovať interkultúrnu výmenu. Krátkodobá EDS sa bude konať od 11.7. do 25.7.2015, v obci Terchová. Prvý týždeň bude prebiehať príprava tábora a druhý týždeň bude prebiehať samotný tábor, kde dobrovoľníci budú aktívne zapojení do všetkých aktivít.
Koordinátor:Spoločnost na pomoc osobám s autizmom