Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embrace diversity
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000462
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22120 €
Sumár projektu:Predložený projekt Nadácie krajiny harmónie je mládežníckou výmenou pre 45 mladých ľudí vo veku 16-25 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Portugalska, Grécka, Malty a Talianska. Hlavným cieľom výmeny je vytvárať rovnaké príležitosti nielen pre "bežných" mladých ľudí, ale predovšetkým pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, špeciálnym, telesným či mentálnym postihnutým, v rámci zaradenia sa do bežného života a aktivít v miestnej komunite. Aktivity projektu budú prebiehať od 27.8. do 5.9.2015.
Koordinátor:Nadácia Krajina harmónie