Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raw Insight into Social Exclusion
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000467
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34442 €
Sumár projektu:Organizácia Člověk v tísni sa v rámci svojej misie a činnosti zameriava na sociálnu integráciu zraniteľných skupín v spoločnosti a podporu ľudských práv na Slovensku a vo svete. V rámci projektu organizácia plánuje hosťovať 4 dobrovoľníkov zo Španielska a Ukrajiny). Všetci dobrovoľníci budú pracovať predovšetkým priamo s obyvateľmi vylúčených lokalít a v malej miere sa budú podieľať na podporných organizačných aktivitách v sídle organizácie. Projekt má prispieť k znižovaniu sociálneho vylúčenia, podporí všetkých zapojených v rozvoji sociálnych kompetencií a zručností a pomôže rozbehnúť oblasť medializácie a získavania zdrojov na aktivity organizácie. Prebiehať bude v období od mája 2015 do apríla 2016.
Koordinátor:Človek v tísni, o.p.s.