Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako postaviť dom bez peňazí
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000472
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7042 €
Sumár projektu:Skúsený žiadateľ projektu EKO-osada plánuje krátkodobú skupinovú EDS v spolupráci so zahraničnými partnermi z Českej republiky, Francúzska a Poľska pre 12 účastníkov. Aktivity budú zamerané na trvalo udržateľný život a riešenie problematiky bývania mladých ľudí prírodným staviteľstvom prostredníctvom neformálneho vzdelávania s ohľadom na dopad na miestnu komunitu. Projekt podporuje a prehlbuje tímovú prácu mladých ľudí a interkultúrny dialóg. Aktivity budú prebiehať od 6.6. do 20.6. 2015.
Koordinátor:Eko-osada o.z.