Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Circus
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000478
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12611 €
Sumár projektu:Organizácia CirKus-Kus predkladá projekt EDS ako hostiteľská organizácia 2 dlhodobých dobrovoľníkov z Talianska a Veľkej Británie v priebehu roka 2015 a 2016. Aktivity projektu budú prebiehať prevažne v Bratislave. Cieľovou skupinou bude mládež a rodiny s malými deťmi. Žiadateľ sa vo svojej činnosti zameriava na sociálnu inklúziu mladých ľudí z nedostatkom príležitostí z detských domovov, rómskych komunít, slabého sociálneho prostredia a pod. formou pohybových aktivít nového cirkusu. Náplňou služby dobrovoľníkov bude asistencia pri cirkusových tréningoch a sprievodných podujatiach organizátora.
Koordinátor:CirKusKus