Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidden beauty of graffiti
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000479
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18800 €
Sumár projektu:Projektu medzinárodnej mládežníckej výmeny Hidden beauty of grafity sa zúčastní 43 mladých ľudí z 8 ich krajín Európy: Belgicko, Fínsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Španielsko, Taliansko, Švédsko, Slovensko. Projekt sa uskutoční v ŠvP Kysak v termíne 20.7-27.7.2015. Účastníci budú mladí ľudia so záujmom o získanie nových vedomostí o grafity, so záujmom o umenie ako také, aktívnych so záujmom o dianie okolo seba a o kultúrne hodnoty doma aj v Európe. Zmyslom bude dať príležitosť kreativite mladých, vzájomné inšpirovanie sa a rozvinutie skrytého potenciálu v mladých ľuďoch. Účastníkmi budú aj mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam ekonomickým, geografickým aj zdravotným.
Koordinátor:Youth leaders of RCM