Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OWLish 2015
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000486
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10490 €
Sumár projektu:OWLish 2015 je medzinárodná mládežnícka výmena organizovaná Slovenským skautingom. Aktivít projektu sa zúčastní 27 mladých ľudí zo Slovenska a Českej republiky. Výmena sa uskutoční v dňoch od 27.7. do 5.8.2015 v Bajerovciach. Hlavnými cieľmi sú rozšírenie skúseností, medzinárodná spolupráca, participácia, práca s mládežou, zlepšenie kultúrneho povedomia, získanie kompetencií v rámci organizácie mládežníckych podujatí a ďalších, ktoré v konečnom dôsledku skvalitnia prácu s mladými v domovských organizáciách a zlepšia postavenie účastníkov na trhu práce.
Koordinátor:Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť