Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skills for life
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000489
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58646 €
Sumár projektu:Skills for life je projekt EDS organizovaný dvomi slovenskými hosťujúcimi organizáciami - YMCA na Slovensku a Miestnee združenie YMCA Revúca. Projekt bude prebiehať v dvoch komunitných centrách (Jelšava, Liptovskom Mikuláš), ktoré svoju činnosť zameriavajú na prácu s miestnou rómskou populáciou. Jedná sa teda o projekt s hlavnými témami: sociálna inklúzia (Rómovia a ďalšie minority) a mládež. Do projektu sú zapojené programové krajiny Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Lotyšsko, Španielsko a Bulharsko, pričom z každej krajiny príde jeden dobrovoľník. Projekt počíta s účasťou 3 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí trpia sociálnym, ekonomickými a geografickými prekážkami. Dobrovoľnícku aktivitu budú vykonávať od septembra 2015 do augusta 2016. Hlavné aktivity budú tvoriť záujmové a rozvojové kluby, zapojenie sa do širšej komunity (školy, športové kluby a i.), zimný a letný tábor, príprava vlastného projektu a ponuka vlastných aktivít, kde môžu uplatniť svoje schopnosti.
Koordinátor:YMCA na Slovensku