Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peer2Share
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000492
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20095 €
Koordinátor:Saplinq