Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food Waste - Think Wise
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000494
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13950 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Luminosus z Veľkých Kapušian, ktorá už má s partnermi z Maďarska a Rumunska predchádzajúce skúsenosti s realizáciou spoločných projektov. Hlavnou témou 6 dňovej mládežníckej výmeny je plytvanie potravinami v domácnosti a predstavenie možností zachovania udržateľného života na zemi. Jednou z aktivít bude aj príprava spoločnej večere so sociálne slabými rodinami v miestnej charite. Projekt sa bude realizovať vo Veľkých Kapušanoch za účasti 45 mladých ľudí a vedúcich v dňoch od 12. do 17. októbra 2015.
Koordinátor:Luminosus, n.o.