Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Common features of European cultures
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000496
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27480 €
Sumár projektu: Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny podáva neformálna skupina Dorkas pozostávajúca zo šiestich mladých ľudí rusínskej národnosti vo veku 15-17 rokov. Do projektu sú zapojené krajiny Macedónsko, Rumunsko, Bulharsko a Estónsko. Účastníci projektu pochádzajú z odľahlých obcí týchto krajín. Projekt pozostáva zo spoločných aktivít mladých ľudí z národnostných menšín a mladých ľudí z majority. Ich cieľom bude prezentovať a porovnávať aké možnosti majú mladí ľudia patriaci k národnostných menšinám v jednotlivých krajinách. Cieľom projektu bude podpora myšlienky tolerancie, precvičovanie si efektívnej techniky pre riešenie problémov a rozvíjanie komunikačných zručností pri riešení konfliktov. Projektu bude prispievať k sociálnemu začleneniu mládeže so špeciálnymi potrebami a poskytne im príležitosť na osobnostný rozvoj a využitie ich vlastného potenciálu prostredníctvom kultúry a umenia. Aktivity sa budú konať od 22.6 do 29.6.2015 na Zemplínskej Šírave.
Koordinátor:Dorkas