Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explore "another world" with EVS
Číslo projektu:2015-1-SK02-KA105-000503
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25464 €
Sumár projektu:Projekt bude realizovať organizácia SPOSA, ktorá má dlhodobé skúsenosti s prácou s autistickými deťmi. V projekte budú dobrovoľníci asistovať profesionálnym pracovníkom pri terapii s autistickými deťmi, asistovať pri ich sebaobslužných činnostiach, v škole na vyučovaní, vytvárať programy pre voľný čas a pod, pričom cieľom bude umožniť mladým ľuďom objavovať novú kultúru, nové pracovné metódy, získať hodnotné zručnosti pre ich osobnostný a profesionálny rozvoj, získať poznatky o integrácii znevýhodnených ľudí do spoločnosti, búrať predsudky a presadzovať ľudské práva pre všetkých. Zúčastnia sa ho traja dobrovoľníci z Nemecka, Arménska a Francúzska. Aktivity budú prebiehať od septembra 2015 do októbra 2016.
Koordinátor:Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom