Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New place, new possibilities
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000532
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8113 €
Sumár projektu:Projekt dobrovoľníckej služby predkladá centrum mládeže z Veľkého Medera. V rámci projektu chce organizácia hosťovať dobrovoľníka z Chorvátska a to po dobu jedného roka. Pripravené má pre neho aktivity v centre ako: práca v kaviarni, príprava turnajov a podujatí, PR aktivity, networkingové aktivity s dobrovoľníkmi, príprava workshopov, administratívne práce, práca s deťmi v detskom domove a ďalšie.
Koordinátor:Velký Meder centrum mládeže, n.o.