Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neviditeľná rómska mládež / Invisible Roma youth
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000538
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9360 €
Sumár projektu:Projekt predkladá o.z. QUO VADIS zo Zvolena, ktorého poslaním je presadzovanie a odstránenie všetkých foriem diskriminácie najmä vo vzťahu k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti. Hlavným cieľom výmeny je poskytnúť účastníkom potrebné nástroje na riešenie sociálnych problémov a argumentácie v oblasti riešenia rómskej problematiky. Výmeny sa zúčastnia mladí Rómovia z SK, ČR, HU a FL v celkovom počte 20 + 4 vedúci, v období od 16. - 23. augusta 2015. Výstupom projektu bude happening na námestí BBSK proti prejavom extrémizmu a zviditeľnenie existencie novej rómskej generácie, ktorá je schopná čeliť prejavom intolerancie v medzinárodnom kontexte.
Koordinátor:QUO VADIS, o.z.