Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Together for a Change
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000543
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24513.5 €
Sumár projektu:"Hlavným cieľom projektu je povzbudiť mladých ľudí prežívať svoj voľný čas zmysluplne, motivovať ich aby sa stali aktívnymi dobrovoľníkmi, občanmi s potrebnými znalosťami a zručnosťami a to prostredníctvom mládežníckej mobility a dobrovoľníckych aktivít. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude INEX Slovakia hosťovať 3 EDS dobrovoľníkov z Francúzska, Fínska a Ruska. Dobrovoľníci budú hosťovaní v kancelárii INEX Slovakia, ale tiež na rôznych miestach po Slovensku v čase od 1.2.2016 do 31.12.2016. Počas 11 mesiacov budú EDS dobrovoľníci organizovať rôzne podujatia, workshopy a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí metódami neformálne vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa školení mládežníckych vedúcich dobrovoľníckych projektov. Dobrovoľníci budú mať možnosť organizovať svoj vlastný projekt, ktorý bude zameraný na interkultúrne aspekty, propagovať dobrovoľníctvo ako zmysluplný spôsob prežívania voľného času a pracovať s mladými ľuďmi so sociálnym a zdravotným znevýhodnením, motivovať mladých ľudí k mládežníckej mobilite, propagovať dobrovoľníctvo a informovať mladých ľudí o EDS a programe Erasmus + a ďaľších. EDS projekt bude cennou skúsenosťou pre dobrovoľníkov, keďže budú organizovať svoj vlastný projekt, podujatia a voľnočasové aktivity metódami neformálneho vzdelávania. Projekt tiež bude pozitívne vplývať na slovenských mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite, posilní vzájomné porozumenie rôznychín a prispeje k ich osobnostému a profesionálnemu rozvoju."
Koordinátor:INEX SLOVAKIA