Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental farm life and permaculture
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000545
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24529 €
Sumár projektu:Nezisková organizácia Pospolitosť pre harmonický život plánuje hosťovanie 3 dobrovoľníkov - dvaja z Belgicka (muž a žena), jeden z Čiech (muž) po dobu 12 mesiacov v eko-komunite "Sekier" v obci Zaježová. Fungovanie tejto komunity je založené na princípe permakultúry, ktorej základnými charakteristikami sú sebestačnosť, udržateľnosť, ekologický prístup. Komunita funguje niekoľko rokov s výbornými výsledkami a ohlasmi. Dobrovoľníci sa pripoja ku skupine ďalších 3 dobrovoľníkov a budú sa aktívne a mnohorakým spôsobom podieľať na chode komunity, manažmente aktivít, na sprevádzaní návštevníkov a dobrovoľníkov na krátkodobej službe, na remeselných workshopoch prebiehajúcich 1 x do mesiaca. Dobrovoľníci získajú množstvo znalostí, zručností a skúseností neformálnym a in-formálnym spôsobom, zúčastnia sa na Kurze tvorby permakultúry, ktorý by mal byť zavŕšený certifikátom. Účastníci projektu majú jedinečnú možnosť porovnať a prehodnotiť život západného štýlu (konzum, energetická náročnosť, drancovanie zdrojov) a života s princípmi permakultúry.
Koordinátor:Pospolitosť pre harmonický život