Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIVINDY
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000552
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16416 €
Sumár projektu:Projekt predkladá občianske združenie Modra sova zo Stupavy, ktoré je primárne orientované na alternatívnu výchovu detí predškolského veku, pri ktorej by mali byť dobrovoľníci nápomocní. Ďalej by sa mali zapájať do aktivít v miestnom DSS, v ochranárskom združení BROZ a do aktivít pre miestnu komunitu. EDS sa majú zúčastniť dva ja dobrovoľníci zo Španielska po dobu jedneho roka.
Koordinátor:Modrá Sova, o.z.