Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth for active - Training course and Youth exchange
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000554
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39780 €
Sumár projektu:Predložený projekt organizácie YEES zo Studenca je prepracovanou projektovou žiadosťou z R3 v roku 2014, ktorá nebola podporená. V predloženej žiadosti boli zapracované všetky odporúčania. Projekt je kombináciou mobility pracovníkov s mládežou a mládežníckej výmeny. Mobilita pre pracovníkov s mládežou je určená pre 25 PsM a mládežnícka výmena je určená pre 25 mladých ľudí. Projekt je nadizajnovaný tak, aby prispel k zvýšeniu fyzickej aktivity mladých ľudí, zdravšiemu životnému štýlu a redukcii správania u mladých, aby sa znižovala miera sociálneho vylúčenia mladých ľudí a súčasne sa posilnila prevencia mladých ľudí pred fyzickými a psychickými chorobami v budúcnosti. V júli 2015 prebehne mobilita pracovníkov s mládežou a následne v auguste prebehne mládežnícka výmena, v ktorej účastníkom bude vždy jeden z pracovníkov s mládežou, ktorý absolvoval mobilitu PsM, a ktorý bude zároveň lídrom skupiny za svojuinu. Aktivity sú prepracované a sú nastavené na dosiahnutie stanovených cieľov projektu.
Koordinátor:Youth Empowerment in a European Society