Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodné dobrovoľníctvo pre miestnu komunitu II
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000555
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15233.5 €
Sumár projektu:Projekt EDS predkladá OZ Kvas z Piešťan, ktoré sa zameriava na podporu kultúrneho a komunitného života a rozvíja vzťah mladých ľudí k životnému prostrediu. Popritom má aj komerčnú prevádzku - kultúrne a komunitné centrum ŽiWell, ktoré poskytuje aj kultúrne vyžitie, zábavu a takmer rok už aj zdravé a chutné obedy. V predloženom projekte sa jedná o hosťovanie dvoch dobrovoľníčiek, jednej z Litvy a druhej z Francúzska. Aktivity projektu: príprava vernisáží, konverzácie v cudzom jazyku, hry v cudzom jazyku s návštevníkmi klubu, edukačné programy na škole, prezentácia EDS atď.
Koordinátor:Občianske združenie Kvas