Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrovoľníci vo víre svetového Slovenska
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000556
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16416 €
Sumár projektu:Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá organizácia Edukácia@internet, ktorá pochádza z Partizánskeho. Venujú sa výučbe cudzích jazykov prostredníctvom internetových technológií. Špeciálnu pozornosť venujú jazyku Esperanto. V rámci projektu plánujú hosťovať 4 dobrovoľníkov z Francúzska, Ruska a Gruzínska. Hlavnými aktivitami, ktoré majú dobrovoľníci vykonávať je jazykové vzdelávanie cez internet, príprava letnej jazykovej školy Esperanta 2016 a jazykové vzdelávanie cudzincov na Slovensku.
Koordinátor:Edukácia@Internet