Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change the future
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000582
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12161 €
Sumár projektu:Projekt predkladá Mladiinfo Slovensko a jeho súčasťou je dlhodobá mobilita dvoch EDS dobrovoľníkov do Ruska do špeciálnej školy v Nizhnom Novgorode, venujúcej sa mentálne znevýhodnenej cieľovej skupine detí a mládeže. Dobrovoľníci ešte nie sú identifikovaní. Ich hlavnými činnosťami bude pomoc pri rehabilitovaní a sociálnej inklúzii týchto detí a pomoc pri ich získavaní základných sociálnych zručností. Pri ich práci budú využívať metódy neformálneho vzdelávania. Trvanie aktivít je naplánované na 9 mesiacov.
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko