Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše dedičstvo - kultúra i tradície
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000604
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9680 €
Sumár projektu:Projekt Naše dedičstvo – kultúra a tradície, ktorú predkladá obec Lendak je mládežníckou výmenou zameranou na hľadanie prieniku a rozdielností kultúry a hlbšom poznaní kultúrnych tradícií. Podieľať by sa na nej mala aj miestna folklórna skupina Kicera. Partnerom projektu budú účastníci z Poľska.
Koordinátor:Obec Lendak