Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prírodná záhrada v ekoosade
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000606
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16226 €
Sumár projektu:Projekt predstavuje európsku dobrovoľnícku službu 2 účastníkov (Česká republika a Poľsko) v OZ Ekoosada Vrbovce. Dĺžka EDS je naplánovaná na 1 rok. Témou projektu je permakultúra ako cesta k trvaloudržateľnému životu. Projekt je postavený na princípoch neformálneho vzdelávania a realizácie vzdelávacích aktivít pre užšiu aj širšiu komunitu. Cieľom je vybudovanie "Prírodnej jedlej záhrady".
Koordinátor:Eko-osada o.z.