Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Living Textbook - Innovative Education
Číslo projektu:2015-2-SK02-KA105-000636
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32992 €
Sumár projektu:Projekt Živá učebnica je jednoročný program EDS vedený organizáciou DAPHNE. Štyria mladí ľudia konkrétne jeden z Českej republiky, dvaja z Veľkej Británie a jeden dobrovoľník zo Španielska sa stanú súčasťou niekoľkých pracovných tímov organizácie pod vedením expertov od septembra 2015 do septembra 2016 na Slovensku. Projekt sa snaží aktivizovať mladých ľudí k rozvoju harmonického prostredia v oblasti spoločenskej a prírodnej. Očakávaný dopad projektu na dobrovoľníkov je schopnosť kreovania nových myšlienok pre prácu v ekologickej oblasti. Získanie širokej škály skúseností, kompetencií a objavovanie svojich talentov.
Koordinátor:DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie