Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt
Číslo projektu:2016-1-DE03-KA219-022892_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Košice