Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Číslo projektu:2016-1-ES01-KA219-024914_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
Nitra