Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022135
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
Trenčín