Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022149
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11540 €
Koordinátor:Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji