Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022159
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Koordinátor:Základná škola, Limbová 30, Žilina
Žilina