Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022176
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Koordinátor:Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Banská Štiavnica