Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022219
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11965 €
Koordinátor:Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
Nitra