Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022246
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14910 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
Poprad