Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022252
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26270 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Bratislava