Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning for better teaching
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022255
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12850 €
Koordinátor:Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou