Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022329
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5340 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Považská Bystrica