Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Používajme cudzí jazyk aktívne
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022371
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27276 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Brezno