Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora a uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022184
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58520 €
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Rimavská Sobota