Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu práce
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022193
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19520 €
Koordinátor:Spojená škola Nivy 2, Šaľa
Šaľa