Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čo nového u susedov? - praktické skúsenosti zdravotníckeho asistenta s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v ČR, osvojenie si nových prístupov pri starostlivosti o pacienta
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022212
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19520 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
Dunajská Streda